۲۹ مهر، ۱۳۸۸

مدیرمسئول اعتمادملی تبرئه شد

بعد از به جریان افتادن پرونده روزنامه توقیف شده اعتمادملی، و اخذ دفاعیات مدیرمسئول این روزنامه، قاضی پرونده اعتمادملی را از اتهام نشر مطالب غیرواقع تبرئه کرد.
به نقل از پایگاه خبری سفیر، شعبه ‏76‏ دادگاه كیفری استان تهران با تائید حکم هیات منصفه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی  از اتهام وارده شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبرئه کرد.

گفتنی است، با تبرئه مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی از این اتهام، این روزنامه به دلیل وجود موارد اتهامی دیگر فعلا رفع توقیف نخواهد شد.

0 comments:

ارسال یک نظر