۲۹ مهر، ۱۳۸۸

اعزام پیمان عارف به دادگاه و تفهیم اتهامات جدید

صبح روز گذشته 28 مهرماه، پیمان عارف ، فعال دانشجویی زندانی، از زندان اوین به شعبه 2 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب به ریاست بازپرس سبحانی منتقل شد.
به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر ، در این جلسه، بازپرس سبحانی دو عنوان اتهامی جدید" عضویت در جبهه ملی ایران" و " اهانت به رئیس جمهور" را به عارف تفهیم کرد. این درحالی است که ، این دانشجوی ستاره‌دار به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به مدت 75 روز در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفته بود.

پیمان عارف در مقام دفاع با عنوان این‌که در حقوق کیفری ایران، فعل مجرمانه‌ای تحت عنوان اهانت به رئیس جمهور وجود ندارد بلکه آنچه قانون‌گذار جرم تلقی‌اش کرده، بزه اهانت است که آن نیز جرمی مدنی است و نیازمند شاکی خصوصی و لذا چنین اتهامی تنها با شکایت شخص رئیس جمهور امکان دادرسی می‌یابد، به طرح ایراد شکوی در برابر عنوان اتهامی پرداخت. این فعال دانشجویی در مورد اتهام عضویت در جبهه ملی ایران نیز با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، خواهان مشخص شدن عنصر قانونی بزه انتسابی از سوی بازپرس سبحانی گردید و بر قانونی بودن جبهه ملی ایران تاکید کرد.

0 comments:

ارسال یک نظر