۲۹ مهر، ۱۳۸۸

مديران گردشگری هم ممنوع‌المصاحبه شدند

معاونان گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استانها طي دستوري از سوي معاونت گردشگري كشور از اعلام هرگونه آمار گردشگري منع شدند. اين در حالي است كه آمارها چالش‌برانگيزترين موضوع گردشگري در شرايط فعلي به شمار مي‌روند.
به نقل از خبرگزاري ميراث فرهنگي ، مرتضي عربي، معاون گردشگري سازمان خراسان جنوبي در پاسخ به سوالی مبني بر اعلام آخرين آمار گردشگران استان در 4 ماه گذشته، گفت: « بر اساس دستوري كه از سوي سازمان مركزي ابلاغ شده است، اجازه اعلام آمارهاي گردشگري را نداريم. همچنين هرگونه مصاحبه رسانه‌اي به غير از رسانه‌هاي محلي و استاني بايد با هماهنگي روابط عمومي صورت گيرد.»

فرشيد چچاني، معاون گردشگري سازمان كردستان نيز در پي تماس خبرنگار میراث فرهنگی براي دريافت آخرين آمار گردشگران استان، عنوان كرد كه مجاز به اعلام آمارها نيست و براي دريافت هرگونه آمار گردشگري بايد از طريق رئيس سازمان اقدام كرد.

همچنين مصلحي معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان نيز در پي تماسهاي مكرر خبرنگار ما، از اعلام آمارهاي گردشگري استان طفره رفت.

اما آنچه صحت احتمال ممنوع‌المصاحبه شدن مديران گردشگري را تائيد مي‌كند، گفته‌هاي مسئول روابط عمومي معاونت گردشگري است. سيفي با تائيد منع اعلام آمار از سوي معاونان گردشگري استانها، گفت: «معاونت گردشگري به منظور انتشار آمارهاي غلط و غيركارشناسي، سازمان‌هاي استاني را از اعلام آمارهاي گردشگري منع كرده است. »

احتمال آن مي‌رود رضا موسوي معاون جديد گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه در دوره مديريتش بر روابط عمومي سازمان، همواره سياست قطع ارتباط با رسانه‌ها از طريق ممنوع‌المصاحبه كردن مديران و كارشناسان را پيگيري مي‌كرد؛ اين سياست را با خود به معاونت گردشگري هم منتقل كرده و به دنبال قطع ارتباط با رسانه‌ها باشد.

0 comments:

ارسال یک نظر