۳۰ مهر، ۱۳۸۸

بازداشت هجدهمین عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی

دکتر داوود روشنی عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران و نایب رئیس استان تهران این شاخه، پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و مراجعه به آنجا بازداشت شده است.
 به نقل از نوروز، روشنی رئیس ستاد منطقه 12 تهران و رئیس ستاد شاهد 88 (فرزندان شهید 88) در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. او همچنین فرزند شهید نیز هست.
دکتر روشنی هجدهمین عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی است که روانه زندان می شود و خبرها حاکی از بازداشت عضو نوزدهم جبهه مشارکت دارد که به محض تایید این خبر جزئیات آن نیز منتشر خواهد گردید.

0 comments:

ارسال یک نظر