۳۰ مهر، ۱۳۸۸

اعتراض هزاران دانشجوی شریف به صدور احکام انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه

بیش از 2500 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه ای سرگشاده خواستار لغو احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان این دانشگاه شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر از آغاز سال تحصیلی جدید و در یک ماه گذشته 6 دانشجوی دانشگاه شریف با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شده اند. اتهام این دانشجویان شرکت در تجمع هفتم مهر ماه دانشگاه شریف در  اعتراض به حضور کامران دانشجو، وزیر علوم، است. بنابر حکم کمیته انضباطی، این دانشجویان ضمن آن که برای یک نیم سال از تحصیل محروم شده اند، در این مدت حق ورود به دانشگاه را ندارند.

در پی این احکام محرومیت از تحصیل، بیش از 2500 نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه، دکتر سهراب پور، خواستار صدور حکم تبرئه برای دانشجویان محروم از تحصیل شده اند.

امضا کنندگان نامه احکام صادره از سوی کمیته انضباطی بدوی برای دانشجویان را محکوم کرده و خواستار صدور حکم تبرئه برای این دانشجویان شده اند.

40 گروه دانشجویی (اعم از شوراهای صنفی، انجمن های علمی، گروه های فرهنگی و هنری، گروه های فوق برنامه) دانشگاه صنعتی شریف نیز در خواست مشابهی را دکتر سهراب پور مطرح کرده اند. این حرکت و هم نظری این تعداد دانشجویان دانشگاه شریف و اعتراض های آنان تاکنون در این دانشگاه سابقه نداشته است.


0 comments:

ارسال یک نظر