۲۱ مهر، ۱۳۸۸

بهنود شجاعی به خاک سپرده شد

بنابه گزارشات رسیده از بهشت زهرا ،پیکر بهنود شجاعی با حضور  تعداد زیادی از مردم و وکیل وی  در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
مراسم خاک سپاری بهنود شجاعی که از ساعت 10:00 صبح آغاز شده بود تا ساعت 12:30 ادامه داشت. در این مراسم تعداد زیادی از خانواده ،بستگان ،دوستان و مردم شرکت داشتند. تعداد کسانی که در این مراسم حضور داشتند بش از 200 نفر تخمین زده می شد. مراسم با حزن و اندوه  فراوان همراه بود
 تعداد از فعالین حقوق کودک و حقوق بشر با در دست داشتند دست نوشته های مخالفت خود را با اعدام و بخصوص اعدام کودکان ابراز می داشتند.
خانواده شجاعی بخصوص پدرش گفت اظهار داشت  مرگ بهنود باعث خواهد شد که از خونریزی بیشتر کودکانی که در آستانه اعدام قرار دارند را پیشگیری کند و در این راستا تلاش خواهد کرد که جان کودکان اعدامی را نجات دهد.
اعدام بهنود شجا عی نقش آشکار قوه قضائیه که در پشت خانواده های مقتولین پنهان شده را عیان کرد و این سیاستی است  که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دنبال می شود.

0 comments:

ارسال یک نظر