۲۱ مهر، ۱۳۸۸

بیماری یک زندانی سیاسی کرد

یک زندانی سیاسی جوان، به دلیل شرایط زندان به بیماریهای متعددی دچار شده است.
به نقل از واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ترلانی، زندانی سیاسی که از اسفند ماه سال 87 دستگیر شده است و مدت 7 ماه را در بند امنیتی 209 به سر برده و در حدود یکماه پیش به بندهای عمومی زندان منتقل شده است، به بیماری دیسک کمر در سن 22 سالگی دچار شده است، وی همچنین به شدت از بیماری گوارشی در رنج است به طوریکه تغذیه روزانه نیز برای وی با دشواری روبه رو است.
علیرغم این بیماریها که حاصل نگهداری این زندانی در شرایط نامناسب و برخوردهای دوره بازجویی است پزشکی زندان از رسیدگی به وضعیت وی خودداری میکند.
لازم به یادآوری است، این دانشجو حدود 8 ماه قبل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام همکاری با اپوزیسیون به ده سال زندان محکوم شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر