۲۱ مهر، ۱۳۸۸

دختر جوان حين فرار از دست یک مامور پلیس کشته شد

دختر جواني در حين فرار از دست يك مرد مأمورنما به اتوبان گريخت و در يك تصادف ‌مجروح شد و فوت كرد. به نقل از فارس،‌ نيمه شب يكشنبه مأموران مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تهران ‌بزرگ از مرگ يك زن جوان در حاشيه يكي از اتوبان‌هاي شرق تهران با خبر شدند. ‌آنها با حضور در محل حادثه دريافتند يك زن جوان 23 ساله به نام <ندا> بر اثر اصابت يك خودروي پرايد ‌سفيد رنگ دچار جراحت شده و پيش از رسيدن به بيمارستان فوت كرده‌است.
‌شاملو بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران درباره اين پرونده گفت: تحقيقات نشان داد يك ‌خودروي پرايد و يك موتورسيكلت به همراه راكبانشان در محل حضور دارند. ‌وي ادامه داد: اين افراد دستگير شدند و در بازجويي، راننده پرايد مدعي شد پيش از حادثه، يك مرد ميانسال ‌به وي مراجعه و خود را مأمور معرفي و از او درخواست كرده تا موتورسيكلتي را كه دختر جواني ‌سرنشين آن بوده ‌است تعقيب كند. ‌راننده پرايد مدعي شد پس از آنكه به موتور سيكلت رسيديم مرد مأمورنما از خودرو پياده و به سمت ‌موتور سيكلت و دختر جوان رفت اما دختر جوان به محض ديدن اين مرد به سمت اتوبان متواري و دچار ‌حادثه شد.
‌اين فرد ادامه داد: پس از آنكه براي اين دختر، حادثه رخ داد مرد مأمورنما از محل متواري شد و راننده ‌پرايدي هم كه با دختر جوان تصادف كرده بود از محل گريخت.

0 comments:

ارسال یک نظر