۲۵ مهر، ۱۳۸۸

کاریکاتور : تورم در جامعه و کاهش قدرت خرید مردم و کنایه
0 comments:

ارسال یک نظر