۲۵ مهر، ۱۳۸۸

تهرانيها امشب آمادگي مقابله با زلزله را داشته باشند

كارشناس سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر به دنبال زلزله امروز شهرري از شهروندان استان تهران تقاضا كرد تا حدالمقدور امشب آمادگي‌هاي اوليه براي مقابله با زلزله را داشته باشند.
غلامرضا ارغائي در گفت‌وگو با  فارس اظهار داشت: شهروندان تهراني بدون هيچ نوع ترسي و فقط براي آمادگي‌ بيشتر حدالمقدور براي امشب و روزهاي آينده برخي از موارد امدادي و همچنين پيشگيري‌هايي براي مقابله با زلزله را انجام دهند.
وي افزود: شهروندان تهراني بايد براي استراحت در شب حتماً خروجي‌ها و ورودي‌هاي منزل و محل سكونت را كنترل و آماده كنند.
ارغائي گفت: براي آمادگي هنگام زلزله با پيش لرزه‌هاي احتمالي بايد شهروندان حتماً اخبارهاي رسانه‌ها را دنبال كرده و حدالمقدور يك راديو در كنار خود داشته باشند.
وي اظهار داشت: افراد خانواده بايد مقداري از وسايل ضروري زيستي را آماده كنند كه مي‌توان به مواد غذايي، آب آشاميدني و همچنين مقداري پوشاك اشاره كرد.
ارغائي آماده كردن كمك‌هاي اوليه را بسيار پراهميت قلمداد كرد و گفت: يك كيف كه مشتمل بر مقداري بيسكوبيت و مواد خوراكي خشك باشد از ضرورت‌هاست.
وي افزود: شهروندان حدالمقدور در چنين زمان‌هايي از آسانسور استفاده نكنند و بدون هيچ نوع اضطراب و ترسي، هوشياري خود را براي هر حادثه‌اي حفظ كنند.
ارغائي تاكيد كرد: به دليل وقوع زلزله در برخي از مناطق تهران و بنابر تجربه، احتمال پس لرزه‌ها وجود دارد كه حتماً بايد شهروندان تا چند روز آمادگي نسبي براي هر اتفاقي داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: بهترين توصيه براي سوانح مترقبه و غير مترقبه حفظ خونسردي در لحظه حادثه است.


0 comments:

ارسال یک نظر