۲۶ مهر، ۱۳۸۸

تخريب مقبره عزت الله ابراهيم نژاد

 شنيده شد مقبره عزت الله ابراهيم نژاد که در وقايع هجدهم تير 78 کوي دانشگاه تهران کشته شد، شبانه تخريب و سنگ آن تعويض شده است. به گزارش خبرنگار ما افرادي از قبل سنگ قبر جديدي آماده کرده بودند که در آن هيچ اشاره يي به نوع درگذشت نشده بود و تاريخ را نيز از هجدهم تيرماه تغيير داده بودند. به اين ترتيب در سنگ قبر جديد نوشته شده است جوان ناکام عزت الله ابراهيم نژاد، تاريخ درگذشت 19/4/78. لازم به يادآوري است مقبره عزت الله ابراهيم نژاد در گورستان بهشت زهراي پلدختر واقع است.

0 comments:

ارسال یک نظر