۲۲ مهر، ۱۳۸۸

عکس : لباس شخصی ها به دفتر آیت الله صانعی در شیراز حمله کردند و نام وی را از روی تابلو دفتر وی جدا کردند

www.urfile.net

0 comments:

ارسال یک نظر