۰۱ آبان، ۱۳۸۸

تعقیب پلیس و گریز زنان دستفروش در مترو

اخیرا نیروی انتظامی با تشدید کنترل در مقابل درب‌های خروجی مترو به کنترل و بازرسی ساک‌های زنانی می‌پردازد که به نظر می‌رسد قصد دستفروشی در مترو را دارند. این زنان که غالبا درآمد دیگری ندارند، با فروش اجناس گوناگون از قبیل پوشاک، مواد خوراکی، وسایل تزیینی، فال، دستمال کاغذی و غیره امرار معاش می‌کنند. زنانی نیز که به ویژه شاغلند و فرصت خرید رفتن را ندارند از فروش این اجناس استقبال می‌کنند.
کنترل پلیس نه تنها منجر به ضبط اجناس و دستگیری زنان دستفروش شده، بلکه برخوردهای تند و توهین‌آمیزی نیز با آنان می‌شود. به همین دلیل زنان دستفروش با دیدن ماموران هراسان پا به فرار می‌گذارند و پلیس نیز به تعقیب آنان می‌پردازد. این حرکت موجب اعتراض برخی از مردم می شود که با آنان نیز از سوی پلیس برخورد تندی صورت می‌گیرد.

0 comments:

ارسال یک نظر