۰۳ آبان، ۱۳۸۸

انتقال "پیمان عارف" و "مجید دری " به بند 209

به نقل از تجددنامه ، پیمان عارف و مجید دری هفته پیش در نامه ای از بند عمومی اعتراض خود را به اظهارات دادستان در بازدید از زندان اوین و  ادعای وی در کسب رضایت زندانیان سیاسی، اعلام داشتند.
گفتنی است پیمان عارف در حال گذراندن محکومیت ۱۸ ماهه خود می باشد و برای پرونده اخیر وی نیز پس از صدور قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی ، تودیع وثیقه صورت گرفته است، و نگهداری وی در بند انفرادی غیر قانونی می باشد.

0 comments:

ارسال یک نظر