۰۳ آبان، ۱۳۸۸

19 نفر از بازداشت شدگان دعای کمیل در اوین هستند

به نقل از پایگاه اطلاع زسانی نوروز، اسامی این 19 تن به شرخ زیر است:

1- میثم وره چهر، عضو شاخه دانشجویی جبهه مشارکت
2- محمدحسن خوربک، عضو شاخه دانشجویی جبهه مشارکت
3- اسماعیل صحابه، عضو شاخه دانشجویی جبهه مشارکت
4- تقی رمضان زاده، برادر عبدالله رمضان زاده
5- شیرکوند، پسر سعید شیرکوند
6- سعید نورمحمدی، عضو شاخه جبهه مشارکت
7- داور میر، رئیس کمیته روستایی ستاد مهندس موسوی و نائب رئیس جبهه مشارکت کرج
8- عطا تهرانچی
9- سعید قریشی
10- ایمان میراب زاده
11- امید میراب زاده
12- اشکان مجللی
13- محمد کیانوش راد
14- محمد شکوهی
15- کریم زاده، برادر همسر عبدالله رمضان زاده
16- هادی حیدری
17- امین شیرزاد
18- مهدیه مینوی
19- محبوبه حقیقی

0 comments:

ارسال یک نظر