۰۱ آبان، ۱۳۸۸

آمادگی ايران برای تبادل کلوتید ریس با دو زندانی ایرانی در فرانسه

در بازگشت از تهران، عبدالحی واد رئیس جمهوری سنگال امروز پنج شنبه در پاریس گفت که به ازای آزادی دو تن ایرانی دربند درفرانسه، ایران آماده است باخروج کلوتید ریس شهروند فرانسوی ازاین کشورموافقت کند.
 برنارد کوشنروزیر امورخارجۀ فرانسه چنین تبادلی را "غیر قابل قبول، شرم آور و غیر قابل تصور" خوانده افزوده است که "کلوتید ریس بی گناه است، هیچ کاری جزعکس برداری با دوربین کوچکش درمیان چندین هزار نفر" نکرده است. به گفتۀ وی" حتی اگر دولت فرانسه می خواست هم نمی توانست در کارقانون دخالت کند".
 در گفتگوئی با رادیوی "اوروپ 1 " امروز در پاریس، رئیس جمهوری سنگال تذکر داد که در ایران "با فردی ملاقات کرده است که به شرط آزادی دو ایرانی از زندان های فرانسه، آمادۀ رها کردن کلوتید ریس است". عبدالحی واد پیشنهاد کرده است که تبادل دو تن در سنگال انجام شود. وی اضافه کرد که این موضوع را با مسئولان فرانسوی نیز در میان گذاشته است.
 کلوتید ریس یک دختر جوان فرانسوی که است درایران تدریس می کرده است. وی دراول ژوئیۀ گذشته دراصفهان درحال عکس برداری از تظاهرات دستگیر شد. این تظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برپا شده بود. وی درپی دستگیری محاکمه و در نیمۀ ماه اوت مشروط برآنکه از سفارت فرانسه خارج نشود، از زندان رها شد. یکی از دو ایرانی در بند در فرانسه، علی وکیلی راد است که در سال 1994 به اتهام قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیرشاه ایران، درپاریس، دستگیر شده بود.


0 comments:

ارسال یک نظر