۲۲ مهر، ۱۳۸۸

جلوگیری از دیدار کروبی با اعضای حزب اعتمادملی

پس از پلمپ دفتر مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتمادملی و دفتر این حزب، اعضای شورای مرکزی حزب تصمیم گرفتند که بعد از مدت ها با دبیرکل دیدار کنند، اما با فشار ماموران امنیتی از این دیدار جلوگیری شد. به گزارش هرانا به نقل از تارنمای تغییر ، قرار بود که دیشب مهمانی ای با حضور اعضای شورای مرکزی و مهدی کروبی در منزل رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل برگزار شود که ماموران امنیتی ساعت ۳ بعدازظهر دیروز با منتجب نیا تماس گرفتند و تهدید کردند که در صورت برگزاری این مهمانی برخی از اعضای شورای مرکزی دستگیر خواهند شد. با توجه به اینکه این جلسه، صرفا یک مهمانی ساده بود، تصمیم گرفته شد تا برای جلوگیری از تنش بی فایده این جلسه لغو شود تا در آینده نزدیک اقدام مقتضی صورت گیرد.

0 comments:

ارسال یک نظر