۰۳ آبان، ۱۳۸۸

بازهم نمایشگاه مطبوعات متشنج شد

به دنبال اتفاقی که برای کروبی در نمایشگاه مطبوعات روی داد، این بار حضور علیرضا بهشتی در این نمایشگاه موجب بروز ناآرامی شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در حالی که پیشتر مهدی کروبی هنگام ورود به نمایشگاه مطبوعات، به دست عده‌ای از افراد نامعلوم مورد حمله فیزیکی قرار گرفت، این بار حضور علیرضا بهشتی در نمایشگاه جنجال آفرید و شعار پراکنی حامیان بهشتی و موسوی در مقابل شعارهای عده‌ای در نمایشگاه به شدت افزایش پیدا کرد و جو آرام نمایشگاه به شدت ملتهب شد.
بنا بر این گزارش، حامیان بهشتی در حمایت او و طیف مقابل علیه موسوی و بهشتی اقدام به تجمع و سر دادن شعار نمودند.


0 comments:

ارسال یک نظر