۲۱ مهر، ۱۳۸۸

پناهندگی مجری تلویزیون به اروپا

مهدی رستم پور مجری ورزشی صداوسیما وكارشناس ورزش كشتی در مصاحبه با رادیو فردا خبرپناهندگی خود به اروپا را تایید كرد.

به گزارش آینده هفته گذشته وبا مراجعت تیم ملی كشتی از دانمارك و عدم همراهی رستم پور ،این شایعه در برخی رسانه های اپوزیسیون منتشر شد.

رییس فدراسیون كشتی در واكنش به این خبر با تكذیب پناهندگی رستم پور از بازگشت وی به ایران در چند روز آینده خبر داد.

رستم پور ظهر امروز در مصاحبه مشروحی با رادیو فردا با تایید خبر پناهندگی خود به اروپا، علت آن را فضای بسته حاكم بر كشور پس از انتخابات عنوان كرد.

رستم پور از مجریان وكارشناسان برنامه ورزش از نگاه دو و دایره طلایی طی یكسال گذشته محسوب می شد.

0 comments:

ارسال یک نظر