۳۰ مهر، ۱۳۸۸

عکسی از فرح پهلوی در لرستان با لباس لری،آبشار نوژیان،سال ١٣٥٥img98.com Image Upload Center
0 comments:

ارسال یک نظر