۰۱ آبان، ۱۳۸۸

پلمپ تعدادی دیگر از مغازه ها در شهر سقزبراساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان از شهر سقز، روز پنج شنبه مورخه 30 مهرماه 88  مأموران دولتی  تعداد دیگری از مغازه های این شهر را پلمپ کردند.
تاکنون از سوی مقامات رسمی دلیلی برای پلمپ این مغازه ها ارائه داده نشده ، اما به گفته برخی از شهروندان علت این اقدام ، تعطیلی مغازه ها دربیست و دوم تیر سال جاری است.
یادآور می گردد که چندی پیش نیز تعدادی از مغازه های شهر سقز توسط مأموران پلمپ شده بود که پس از چند روز از آنها فک پلمپ گردید.


0 comments:

ارسال یک نظر