۲۶ مهر، ۱۳۸۸

جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و سردار محمدزاده، فرمانده سپاه سلمان ترور شدند (تکميلی)

سردار شوشتري، جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه و چند نفر ديگر از فرماندهان سپاه كه در تدارك يك همايش وحدت شيعه و سني بودند، در يك اقدام تروريستي کشته شدند.
به گزارش ايلنا، سردار شوشتري، در اين عمليات تروريستي سردار محمدزاده، فرمانده سپاه سلمان نيز به کشته شدند. همچنين تعدادي از سران قبايل و عشاير در اين عمليات تروريستي کشته شدند. بنابر خبرهاي تاييد نشده تعداد شهدا، حدود 20 نفر اعلام شده است.
خبرهاي تكميلي حكايت از آن دارد كه فرمانده سپاه ايرانشهر و فرمانده سپاه سرباز و فرمانده تيپ اميرالمومنين  به شهادت رسيدند.
در مورد اين حادثه تروريستي تاكنون دو خبر اعلام شده است. نخست اينكه در نشست سران قبايل و طوايف در پيشين از توابع شهرستان سرباز فردي با بستن مواد منفجره به خود اقدام به انفجار آن در اين همايش کرده است. همچنين بر اساس شنيده ها در اين اقدام جنايتکارانه حدود 60 نفر شهيد يا زخمي شده اند.


0 comments:

ارسال یک نظر