۲۹ مهر، ۱۳۸۸

نمايندگان ايران و آمريکا در حاشيه نشست وين مذاکره کردند

در حالی که مذاکرات ايران و قدرت های جهانی درباره غنی سازی سوخت اتمی مورد نياز ايران قرار است امروز (چهارشنبه) در وين ادامه يابد، مسوولان جمهوری اسلامی و آمريکا در حاشيه اين نشست ديدار کرده اند.

محمد البرادعی، مديرکل آژانس بلين المللی انرژی اتمی، روز سه شنبه در پايان اين مذاکرات گفت: مذکرات امروز دنبال می شود. هرچند مذاکرات ديروز، پيشرفتی به گفته ی او، «کمتر از انتظار» داشته است.

آقای البرادعی گفت: تمام روز را به مذاکرات دوجانبه و سه جانبه گذرانديم و هرچند موضوع پيچيده ای است، اما مذاکرات در حال پيشرفت است.

يکی از مسوولان آمريکايی نيز روزسه شنبه (ديروز) گفت: هيات نمايندگی اين کشور در وين با نمايندگان جمهوری اسلامی در دفتر محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، ديدار و درباره پيشنهاد ارسال اورانيوم غنی شده به خارج از ايران برای تبديل به سوخت مورد نياز تهران، مذاکره کرده اند.

همزمان، واحد مرکزی خبر، وابسته به راديو و تلويزيون دولتی ايران، از قول«منابع نزديک »، مذاکرات يک ساعته هيئت ايرانی و آمريکايی را «بسيار سازنده و مثبت توصيف کرد».

0 comments:

ارسال یک نظر