۲۴ مهر، ۱۳۸۸

«ترور یک بسیجی در سلماس»

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، گزارش می دهد که پژاک چهارشنبه شب يک بسيجی را در روستای دلزی شهرستان سلماس با شليک ۱۰ گلوله کشته است.

خبرگزاری ايرنا اين بسجی را خسرو پرورده مسوول هسته مقاومت مرکزی روستای دلزی و رييس شورای روستا معرفی کرده و می گويد که وی چندين بار نيز تهديد به مرگ شده بود.

به گزارش ايرنا، ضاربين بعد از انجام اين ترور محل حادثه را ترک کردند.

0 comments:

ارسال یک نظر