۲۸ مهر، ۱۳۸۸

خروج تجهیزات آمریکایی از کشور دلیل عدم ثبت زلزله تهران

زلزله 4 ریشتری شنبه (25 مهر ماه ) تهران باعث به وجود آمدن شایعات فراوانی شد . عده ای با توجه به عدم ثبت جهانی این زلزله شایعات و گمانه زنی هایی را درباره اینکه " لرزه روز شنبه تهران ناشی از زلزله نبوده است " را دهان به دهان چرخاندند و عده ای دیگر با رد این موضوع التهابات سیاسی موجود در کشور را باعث به وجود آمدن شایعات در این باره دانستند .
با این حال عدم ثبت جهانی این زلزله باعث شد تا گمانه ها در این باره تقویت شود .
سایت عصر ایران در گفت وگو با یک مقام آگاه در " مرکز لرزه نگاری کشور " (وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران ) ، موضوع عدم ثبت جهانی زلزله تهران را به بحث گذاشت .
این مقام آگاه در گفتگو با عصر ایران درباره عدم ثبت جهانی زلزله اخیر تهران گفت :  زلزله های پایین تر از 4.5 ریشتر در ایران  قابلیت ثبت در مراکز ثبت جهانی زلزله را ندارند و از این رو زلزله روز شنبه تهران با توجه به اینکه 4 ریشتر بود از سوی مراکز جهانی زلزله ثبت نشده است .
با این حال هنگامی که خبر نگار عصر ایران دلیل ثبت زلزله هایی با بزرگی 3 یا حتی کمتر از آن را در سایت های جهانی ثبت زلزله ( از جمله سایت USGS) را جویا شد ، وی گفت که دلیل این امرنبود دستگاه های ثبت زلزله مراکز جهانی ثبت زلزله در ایران است .
وی در تشریح این سخنان خود گفت : " قبل از انقلاب آمریکا دستگاه هایی برای ثبت حرکات درونی زمین در ایران نصب کرده بود که با وقوع انقلاب این دستگاه ها از کشور جمع شد ، لذا تا زمانی که خود ایران زلزله های کمتر از 4.5 ریشتر را به مراکز ثبت جهانی گزارش ندهد ، آنها با توجه به اینکه انرژی زلزله های کمتر از 4.5 ریشتر در ایران به فرکانس های دور تر نمی رسد نمی توانند از دستگاه های خود که مستقر در کشورهای همجوار ایران است ، شدت و محل وقوع زلزله را ثبت کنند ".
بنابراین با توجه به اظهارات این مقام آگاه در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دلیل اصلی عدم ثبت جهانی زلزله اخیر در تهران عدم گزارش سایت های محلی و ملی ثبت زلزله در ایران به سایت های جهانی ثبت زلزله بوده است

0 comments:

ارسال یک نظر