۲۲ مهر، ۱۳۸۸

عکس : صفحه اول روز گذشته تعداد دیگری از روزنامه ها


امروز 22 مهر، 14 اکتبر سالگرد وفات امام ششم است و روزنامه ای منتشر نميشود. روزنامه های زير تعداد ديگری از روزنامه های روز گذشته است که ديروز در سايت منتشر نشدند.


0 comments:

ارسال یک نظر