۲۸ مهر، ۱۳۸۸

مسعود باستانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد

مسعود باستانی روزنامه نگار و فعال سیاسی که سه ماه ونیم است در بازداشت به سر می برد در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.
 خانواده باستانی این خبر را تایید کردند. از حکم مدت محکومیت صادره یکسال به اتهام  تبلیغ علیه نظام و 5 سال به اتهام اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش صادر شده است.
 در روزهای ابتدایی پس از انتخابات گروهی شبانه به منزل مسعود باستانی و مهسا امرآبادی (خبرنگار روزنامه اعتماد ملی) مراجعه می كنند و در نبود مسعود باستانی، همسر و دو مهمان حاضر در منزل او را (سید خلیل میراشرفی و بهزاد باشو) بازداشت كرده و به زندان اوین منتقل می كنند.
 باستانی پس از اطلاع از این امر با مراجعه به نهادهای امنیتی خواستار آزاد شدن همسر و مهمانان خود می شود و اعلام می كند اگر برای بازداشت او به منزل آمده اند چرا همسر و مهمانانش را بازداشت كرده اند. پس از بارها مراجعه به دادگاه انقلاب و دیگر نهاد های امنیتی، باستانی در حالیكه قول آزادی همسرش را به صورت تلویحی دریافت كرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه می كند تا وسایل آزادی همسرش را صورت دهد كه بنا به گفته مادر مهسا امرآبادی در محل دادگاه انقلاب تهران با حكم قضایی بازداشت و راهی زندان اوین می شود.


0 comments:

ارسال یک نظر