۲۹ مهر، ۱۳۸۸

خشم ايرنا از اصلاح طلبان

رسانه هاي دوم خردادي در حالي اين روزها، کرزي را به دليل ناچاري از تسليم در برابر غرب، تشويق مي کنند که پيش از اين نيز تيم وابسته به سران اصلاحات در جريان مديريت پرونده هسته اي قصد داشتند تا همه دستاوردهاي دانشمندان هسته اي کشورمان را داوطلبانه! بفروشند. 

به گزارش ايرنا به نقل از شبکه ايران در حالي که حتي رسانه‌هاي افغاني و برخي شبکه‌هاي خبري غرب هم طرح موضوع "تقلب در انتخابات افغانستان" و "به دور دوم کشاندن" آن را نتيجه "فشار مستقيم آمريکا" به حامد کرزي مي‌دانند، سايت حامي هاشمي رفسنجاني به "تمجيد" از عقب نشيني کرزي پرداخت.
اين سايت و همچنين برخي روزنامه هاي اصلاح طلب، اين رفتار رئيس جمهور فعلي افغانستان را "دموکراسي افغانستاني" ناميدند و آن‌را به عنوان يک "الگو" براي کشورمان مطرح کردند.

**تمجيد رسانه هاي حامي موسوي از عقب نشيني کرزي در برابر آمريکا

برخلاف برخورد رسانه‌هاي غربي با موضوع "کشاندن" انتخابات افغانستان به دور دوم، رسانه‌هاي حامي موسوي به "تعريف و تمجيد" از رفتار کرزي و تسليم شدن او در برابر فشارهاي بي امان غرب پرداخته و شرايط حاکم بر افغانستان را "دموکراسي" ناميدند.
در اين راستا، سايت حامي هاشمي رفسنجاني، "تسليم شدن کرزي در برابر فشار آمريکا" را "احترام به راي ملت" خواند و نوشت: "کرزاي که اداره اين کشور را با سطح تمدني بسيار عقب‌تر از ايران برعهده دارد پذيرفت تا براي احترام به رأي مردم و متهم نشدن دولت آينده افغانستان به تقلب، انتخابات به دور دوم کشيده شود."

**هدف رسانه هاي سبز از برجسته سازي اخبار افغانستان چيست؟

اين رويکرد از آن رو در دستور کار رسانه‌هاي اصلاح‌طلب قرار گرفت که آنان پس از شکست در انتخابات رياست جمهوري دهم، مدعي "تقلب 11 ميليوني" ، خواهان ابطال ميليون‌ها راي و کشيده شدن انتخابات به دور دوم شده بودند.
اما پس از آنکه کانديداهاي اصلاح‌طلب و حاميانشان در فرصت هاي متعدد و تمديدشده، هيچ سندي براي ادعاي خود ارائه نکردند، نهادهاي قانوني ناظر بر انتخابات با تاکيد بر سازوکارهاي قانوني، نتيجه انتخابات 22 خرداد را تاييد کردند که اين موضوع با نارضايتي کانديداهاي شکست خورده ، رسانه‌هاي حامي آنان و همچنين کشورهاي متخاصم ايران از جمله انگليس و آمريکا همراه شد.

0 comments:

ارسال یک نظر