۲۱ مهر، ۱۳۸۸

عکس:مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸


مجلس خبرگان قانون اساسی - سال ۱۳۵۸
از چپ به راست: آیت الله بیات زنجانی - مرحوم آیت الله سیدمحمود طالقانی- ناشناس - شهید دکتر محمدجواد باهنر - دکتر ابوالحسن بنی صدر - دکتر عباس شیبانی - شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی

0 comments:

ارسال یک نظر