۲۲ مهر، ۱۳۸۸

اعتراض دانشجویان دانشگاه الزهرا

در پی حضور رحیم پورازغدی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی و از افراطیون حامی دولت برای سخنرانی در دانشگاه الزهرا، عده ای از دانشجویان این دانشگاه به اعتراض پرداختند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به پورازغدی که به دعوت نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه ها، به آنجا آمده بود، سالن سخنرانی وی را ترک کردند.

این اقدام دانشجویان دانشگاه الزهرا با اعتراض و گاه فحاشی اعضای بسیج و اعضای نهاد رهبری روبرو شد.

دبير انجمن اسلامي دانشگاه الزهرا در این زمینه می گوید: غیر از افرادی که با آمدن پورازغدی جلسه را ترک کردند، عده اي نيز در طول جلسه با به صدا در آوردن صندلي هاي خود و بعضا سر دادن شعارهایی به اعتراض پرداختند که پورازغدی نیز به دانشجویان اعتراض کرده و بحث سخنرانی خود را عوض کرد.

0 comments:

ارسال یک نظر