۲۹ مهر، ۱۳۸۸

ثروتمندترين خبرگزاري رسمي

 بودجه خبرگزاري ايرنا به ميزان 22 ميليارد و 500 ميليون تومان، سه برابر بودجه چهار خبرگزاري اصلي ديگر کشور شامل مهر، ايلنا، ايسنا و فارس است. آينده گزارش داده است در بودجه دستگاه هاي اجرايي کشور اين ميزان بودجه به خبرگزاري دولت اختصاص يافته است.
پ ا : گذشته از اينکه در کنار فارس دروغپردازترين خبرگزاری ايران است، با اين همه بودجه بدترين سايت را دارد و 90 درصد لينک های عکس آن کار نميکند.


0 comments:

ارسال یک نظر