۲۳ مهر، ۱۳۸۸

بی خبری از سرنوشت دانشجوی بانه ای در تهران

از سرنوشت سامان حسینی فرزند رسول ، دانشجوی کرد دانشگاه تهران خبری در دست نیست .
به نقل از آژانس خبری موکریان ، از روز شنبه گذشته خبری از سرنوشت سامان حسینی که اهل بانه و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران می باشد در دست نیست.

گفتنی است دوستان نامبرده نگران سرنوشت وی و پیگیر وضعیت این دانشجوی کرد می باشند.

0 comments:

ارسال یک نظر