۲۹ مهر، ۱۳۸۸

اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه در آستانه اخراج و زندان قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده از نیشکر هفت تپه تهدیدات و فشارها وزارت اطلاعات شوش از طریق حراست شرکت نیشکر هفت تپه علیه اعضای هیئت مدیره سندیکا و کارگران  شدت یافته است.
از صبح روز جهارشنبه 29 مهرماه 4 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه از ورود به شرکت منع شدند.آنها  توسط حراست شرکت نیشکر هفت تپه که زیر نظر اداره اطلاعات شوش سرکوب کارگران را به عهده دارد از ورود به شرکت منع شدند . اسامی  اعضای هیئت مدیره که از ورود به شرکت منع شده اند عبارتند از: فریدون نیکو فرد،جلیل احمدی ،رمضان علیپور و محمد حیدری مهر می باشند.آنها اخیرا به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و آقای حیدری مهر به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج و از ورود به شرکت منع شده بود. بیش از 6 ماه است که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند این در حالی است  که او نسبت به حکم اخراج غیر قانونی و غیر انسانی خود اعتراض نموده است. اداره کار علت اخراج را غیبت طولانی عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد .
داودی رئیس حراست شرکت نیشکر هفت تپه که با هماهنگی اداره اطلاعات شوش سرکوب کارگران را به عهده دارد. از ورود کارگران ممانعت به عمل آورد. داودی اخیرا تعداد افراد حراست شرکت  را به 2 برابر افزایش داده است از 50 نفر به 100 نفر رسانده است.افراد حراست با بیسیم  در نقاط مختلف شرکت بخصوص در محلهای که کارگران حضور دارند مستقر می شوند و هرگونه تجمع کارگران را بلافاصله  گزارش میدهند. وهمچنین برای پیشگیری از اعتصابات و اعتراضات کارگری در اعتراض به سرکوب و ضایع کردن حقوق کارگران تعدادی افراد خبرچین در میان آنها نفوذ داده شده و از این طریق سعی دارند که جو بدبینی و بی اعتمادی را بین کارگران رشد دهند . اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت زیر نظر مددی مدیر عامل شرکت صورت می گیرد.
کارگران پس از شنیدن خبر ممانعت از حضور افراد هیئت مدیره سندیکا در محل کارشان و شایعاتی مبنی بر دستگیری آنها  خشمگین هستند و اعلام کرده اند در صورتیکه این ممانعتها ادامه یابد در روزهای آینده قصد دارند که اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را آغاز کنند.آنها خواستار لغو فوری و بی قید وشرط  احکام سرکوبگران زندان علیه کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخیر وی و اعاده حیثیت از او، برداشتن ممانعتها از حضور اعضای هیئت مدیره سندیکا و عذرخواهی رسمی مدیر عامل شرکت از اعضای هیئت مدیره سندیکا در مقابل جمع کارگران و اخراج داودی رئیس سرکوبگر حراست شرکت هستند.
از طرفی دیگر کارگران 2 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.و همچنین ساعت اضافه کاری را به نصف کاهش داده اند و این مسئله باعث مشکلات عدیده معیشتی برای کارگران شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر