۲۹ مهر، ۱۳۸۸

سكوت برخی از اصولگرایان در مورد شکایت 100 نماینده مجلس از موسوی

هنوز رسایی راهروهای هرم سبز بهارستان را ترك نكرده بود كه مصباحی‌مقدم در واكنش به خبر منتسب به وی خواستار عدم انعكاس آن شد. وی كه اقدام رسایی را اقدامی از سوی مجلس و یا بخش اعظمی از نمایندگان نمی‌دانست به «خبر» گفت: اصلاً اینگونه اخبار را انعكاس ندهید. وی ادبیات به كار گرفته شده از سوی رسایی را نامناسب خواند و تأكید كرد كه نه تنها رفتارها بلكه ادبیات افراد نیز باید وحدت‌آفرین باشد. این عضو جامعه روحانیت مبارز با اعتقاد بر اینكه غرور پیروزی عده‌ای را فرا‌گرفته است، این غرور را به صلاح نظام ندانست. مصباحی‌مقدم افزود: گرچه معتقدم آقای موسوی در این انتخابات اشتباه كرد اما این راه برخورد با آنها درست نیست.

اسدالله بادامچیان نیز كه از اعلام چنین خبری از سوی رسایی شگفت‌زده شده بود با بیان اینكه قصد ندارد در این زمینه هیچ اظهار نظری بكند، به «خبر» گفت: این خاصیت یك جامعه آزاد است. در چنین جامعه‌ای یك نفر به دنبال وحدت می‌رود، یك نفر خواستار محاكمه فرد دیگری می‌شود، برخی هم ممكن است هر دو را با هم پیگیری كنند یا تأكید داشته باشند كه باید برهم‌زنندگان وحدت را محاكمه كرد.

0 comments:

ارسال یک نظر