۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

سومین شاكى قرارگاه ثارالله سپاه به زندان اوین احضار شد

مصطفی تاج زاده (چپ) همراه با میر حسین موسوی
گزارش هاى رسیده از ایران حاكى است كه در ادامه احضار شاكیان یكى از
فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، از مصطفى تاج زاده
خواسته شده است تا به زندان اوین باز گردد.

آقاى تاج زاده از جمله
هفت شاكى سردار مشفق، از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله، است كه اخیرا
همراه با شش اصلاح طلب دیگر دادخواستى را به قوه قضاییه ارائه كرده و
خواستار تعقیب قانونى برخى از فرماندهان سپاه به اتهام دخالت در انتخابات و
سركوب هاى سال گذشته شد.0 comments:

ارسال یک نظر