۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

نگرانی عمیق دیدبان حقوق بشر از اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی در ایران

سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک قرار دارد، روز جمعه جمهوری اسلامی ایران را بدلیل پخش اعترافات سکینه محمدی آشتیبانی، مورد انتقاد قرار داد. خانم آشتیانی در اعترافات تلویزیونی به مشارکت در قتل شوهرش و همچنین به داشتن رابطه نامشروع، که قبلا تکذیب کرده بود، اقرار کرد.


در این مصاحبه، سکینه محمدی آشتیانی تمامی صورت خود را با چادر پوشانده بود و تلویزیون تصویرش را تار نشان می داد و همین امر به گفته ناظران تایید هویت او را غیر ممکن می کند. وکیل خانم محمدی آشتیانی به روزنامه گاردین گفت موکل او پیش از مصاحبه دو روز شکنجه شده بود.


آشتیانی در آغاز به مرگ با سنگسار محکوم شده بود. اما در پی خشم بین المللی، ایران موافت کرد سنگسار را متوقف کند، با این حال احتمال بدار آویختن او همچنان وجود دارد.کمیته بین المللی علیه سنگسار مصاحبه تلویزیونی آشتیانی را محکوم کرد. عفو بین الملل نیر اعترافات تلویزیونی او را زیر سئوال برد و گفت بسیاری از شهروندان ایرانی مجبور شده اند جرم خود را علنا قبول کنند اما بعدا اظهاراتشان را پس گرفتند و ادعا کردند که تحت فشار و بدرفتاری مجبور به اعتراف شده اند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر