۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

نماينده ويژه سازمان ملل متحد خواستار رسيدگی فوری به پرونده سارا شورد شده است

در پاسخ به نامه نورا شورد، مادر سارا شورد، يکی از سه کوهنورد آمريکايی بازداشت در ايران، به نماينده ويژه سازمان ملل متحد برای بررسی شکنجه در زندانها و جهت وساطت بی درنگ برای انتقال سارا از سلول انفرادی، مانفِرِد نوواک، نماينده ويژه سازمان ملل متحد، با تسليم نامه ای از مقام های ايران خواستار رسيدگی فوری به پرونده سارا شورد شد.


نورا، مادر سارا شورد، روز پنجشنبه طی نامه ای اطلاع يافت که اين درخواست از طريق دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مقامهای ايران، تسليم شده است.


سارا شورد از زمان بازداشت يعنی از ماه ژوئيه سال ۲۰۰۹ در زندان جمهوری اسلامی ايران در سلول انفرادی، نگاه داشته شده است.


سارا شورد به رغم آنکه به دليل داشتن پيش زمينه بيماری سرطان نياز فوری به مراقبتهای ويژه پزشکی دارد، تا کنون بارها از مراقبت های پزشکی محروم بوده است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر