۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

اصلاح لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی

پارلمان‌نیوز: نمایندگان لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی را جهت تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه "ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی "اعاده شده از شورای نگهبان که جهت رفع ایراد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود را بررسی و اصلاح کردند.

در ماده 1 این لایحه آمده بود به دولت اجازه داده می شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمایدکه براساس اصلاحات صورت گرفته متن زیر به انتهای ماده مذکور اضافه شد که براساس آن کلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مجاز است.

همچنین براساس تبصره این ماده واحده، دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، با ارائه لایحه ای رویه واحدی را در مورد کالای همراه مسافر در تمام مناطق آزاد اتخاذ نماید.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر