۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

بان کی مون: برای کمک به پاکستان شتاب کنید

پیامدهای سیل در پاکستان بسیار وخیم‌تر از آن است که در آغاز به نظر می‌آمد. ۲۰ میلیون نفر بی‌خانمان شده‌اند. دولت پاکستان خواهان کمک بین‌المللی بیشتر است. دبیر کل سازمان ملل برای بررسی اوضاع به پاکستان سفر کرده است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر