۲۴ مرداد، ۱۳۸۹

اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

پارلمان‌نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ،طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز طرح "اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری "مصوب 1362 بازگشتی از شورای نگهبان را بررسی و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته و براساس ماده 4 این طرح دولت مکلف است در صورت تصویب هر مورد نسبت به تامین بار مالی آن از محل ردیف 85- 550000 قانون بودجه سال 1389 کل کشور اقدام نماید.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر