۲۵ مرداد، ۱۳۸۹

درایتی: جریان اصلاحات منتظر تصمیم نظام است

پارلمان‌نیوز: مشاورامور روحانیت در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: درجریان اصلاحات آسیب شناسی مقوله‌ای جدید نیست . اما درمورد جریان اصولگرایی لازم است که این جریان، بررسی عملکرد خود را همانند جریان اصلاحات باب کنند، چرا که درغیراینصورت صدمه سختی می‌بیند.

مصطفی درایتی درگفتگو با ایلنا ، درپاسخ به سوالی درخصوص لزوم بازتعریف مبانی جریان اصلاح طلب خاطرنشان کرد: این کارضرورتی ندارد، چرا که آقای خاتمی قبلا مبانی اصلاحات را بطورجدی وروشن مطرح کرده اند.

وی تصریح کرد: درجریان اصلاحات نکته مبهمی وجود ندارد. همه نکات درشکل وقاعده تعریف شده ، قراردارد. با توجه به اینکه هم مبانی روشن است و هم جهت، خیلی نیازی به بازنگری نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درخصوص بحث آسیب شناسی عملکرد گذشته اصلاح طلبان به عنوان چراغ راه آینده خاطرنشان کرد: آسیب شناسی یک ضرورت برای همه فعالان سیاسی است که قصد حضورو تداوم درعرصه فعالیت‌های سیاسی را دارند.

وی درادامه گفت: درجریان اصلاحات آسیب شناسی مقوله‌ای جدیدی نیست. جریان اصلاحات بعد ازهراتفاق مهم سیاسی ، با استفاده ازصاحب نظران به نقد جدی عملکرد خود پرداخته است.

درایتی خاطرنشان شد: مسئله‌ای که نیازمند بازنگری است جریان اصولگرایی است.لازم است که این جریان، بررسی عملکرد خود را همانند جریان اصلاحات باب کنند ، چرا که درغیراینصورت صدمه سختی می بینند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درخصوص استراتژی اصلاح طلبان درخصوص فعالیت‌های سیاسی آینده این جریان گفت: درحال حاضرشرایط کنونی برای فعالیت گروه‌های سیاسی شرایط عادی نیست وبنابراین تا وقتی شرایط عادی نشود ، پاسخ روشنی به این سوال یافت نمی‌شود.

وی ادامه داد: درحال حاضراصلاحات ضمن تعمق درحوادثی که اتفاق می‌افتد درحالت انتظاربه سرمی برد تا جایی که به مرور زمان امکان اظهارنظر و تحلیل فراهم شود.

مشاورامورروحانیت دردولت اصلاحات تصریح کرد: در واقع اصلاحات منتظراست نظام به این نتیجه برسد که ایجاد شرایط مبهم درفعالیت سیاسی به نفع هیچ کس نیست.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر