۱۲ آبان، ۱۳۸۸

ديدار عبدالله نوري و سيد محمد خاتمي

در اين ديدارارتباط مستمر و موثر رهبران اصلاحات با مردم و دانشگاهيان و نخبگان جامعه، نشست های منظم رهبران اصلاحات جنبش سبز مورد بحث قرار گرفت.
 رئيس جمهور سابق كشورمان و وزير كشور دولت اصلاحات با يكديگر ديداركردند.
به گزارش سلام در ديدار سيد محمد خاتمي و عبدالله نوري اهميت حضور مردم در راهپيمايی ۱۳ آبان، ارتباط مستمر و موثر رهبران اصلاحات با مردم و دانشگاهيان و نخبگان جامعه، نشست های منظم رهبران اصلاحات جنبش سبز (ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و عبدالله نوری) و بررسی و تبادل نظر در خصوص حوادث و اتفاقات چند ماه گذشته و نيز نقد عملکرد حاکميت در عرصه های مختلف و اهميت اطلاع رسانی به مردم در خصوص تصميمات اين نشست ها و نيز ديدارهای مستمر با مراجع و علما، از مورد بحث و تبادل نر قرار گرفت.


0 comments:

ارسال یک نظر