۱۲ آبان، ۱۳۸۸

تجمع اعتراضی گسترده دانشجویان آزاد جنوب تهران

بنابه گزارشات رسیده از دانشگاه آزاد جنوب، دانشجویان علیرغم باران و تهدیدات حراست برای چندمین هفتۀ متوالی  تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. آنها در در محوطۀ دانشگاه اقدام به راه پیمائی نمودند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
تجمع اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد جنوب از حوالی ساعت 12:00 آغاز شد. دانشجویان علیرغم بارندگی هوا وسرما در محوطه دانشگاه تجمع کردند و اقدام به راهپیمائی نمودند .این راهپیمائی تا حوالی ساعت 13:00 ادامه داشت
 آنها در حین راهپیمائی اقدام به خواندن سرود و دادن شعارهای نمودند. شعارهایی که در اعتراضات امروز سر داده میشد به قرار زیر بود: مرگ بر دیکتاتور/ دانشجو اخراج بشه، اینجا قیامت می شه / و خوانده شعارهایی مانند محمود خائن .... و سرود یار دبستانی.
دانشجویان از چند روز قبل با تهدیدات مستمر حراست و وزارت اطلاعات مواجه بودند . حراست از دو روز قبل بر روی بردها اعلام کرده بود . دانشجویانی که در تجمعات غیر قانونی شرکت کنند با آنها برخورد خواهد شد.همچنین وزارت اطلاعات فعالین دانشجویان را تهدید کرده بود ولی بدون توجه به تهدیدات در اعتراضات امروز فعالانه شرکت داشتند.


0 comments:

ارسال یک نظر