۱۱ آبان، ۱۳۸۸

روزنامه سرمايه لغو امتياز شد

روزنامه سرمايه براساس تصميم هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ يازدهم آبان لغو امتياز شد.
به گزارش ايلنا ، هيات نظارت بر مطبوعات امتياز روزنامه سرمايه را به استناد تبصره13 ماده11 قانون مطبوعات لغو كرد. علت لغو امتياز اين روزنامه تخلفات مكرر از مفاد ماده9 قانون مطبوعات اعلام شده است.
در گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني آمده است روزنامه سرمايه علاوه بر تخلفات فوق الذكر خارج از زمينه مصوب (به عنوان نشريه اي تخصصي با زمينه علوم انساني و روش آموزشي و پژوهشي) منتشر مي شد و مشخصات شكلي مندرج در پروانه انتشار از جمله قطع و روش نشريه را نيز بدون اخذ مجوز لازم و تاييد هيات نظارت بر مطبوعات تغيير داده بود.
روزنامه سرمايه به صاحب امتيازي و مديرمسئولي حسين عبده تبريزي منتشر مي شده است. گفتني است روزنامه سرمايه پيش از اين چندين نوبت از هيات نظارت بر مطبوعات و اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي تذكر كتبي دريافت كرده بود.


0 comments:

ارسال یک نظر