۰۲ آذر، ۱۳۸۸

اوج کار حرفه ای "بیست و سی" علیه جنبش زنان

هفته گذشته، شبکه دو تلویزیون ایران در برنامه "بیست و سی" شبکه دو، قدام به پخش برنامه ای در مورد جنبش زنان در ایران کرد و در آن فعالیت های این جنبش و اساسا فمینیسم را به عنوان عواملی ضد خانواده مورد انتقاد قرارداد.

دراین برنامه تلویزیونی، که چهارشنبه شب پخش شد، تصاویری از یکی از تجمع های زنان پخش شد که در آن شعارهای برابری جنسیتی سر داده می شد. همچنین بخش دیگری از تصاویر پخش شده درباره یک کارگاه آموزشی بود که در آن یکی از فعالان زن برای حاضران درباره فعالیت هایشان توضیح می داد. پس از پخش این تصاویر ، مجری برنامه به تفصیل خواسته های زنان را در جهت کامیابی کشورهای غربی و در تضعیف نظام خانواده ارزیابی می کرد.

یکی از فعالان زن که در دو سال گذشته چندین بار با احضار وزارت اطلاعات و دادسرای انقلاب مواجه شده، با اشاره به این برنامه می گوید: همه این اقدامات علیه جنبش زنان و فعالان کمپین به خاطر قدرت تاثیرگذاری این جنبش است. در واقع حضور زنان در جنبش سبز حکومت و دولت کودتا را به وحشت انداخته و آنها تلاش دارند که از این مسیر، یعنی برنامه سازی های رسوای تلویزیونی نشان دهند که مساله فمینیسم یک مساله غربی است و فعالان زن از خارج از کشور خط می گیرند. اساسا کمپین را گروه غیر قانونی یا به قول روزنامه کیهان "گروهک غیر قانونی و انحرافی" می نامند.

وی ادامه می دهد: مساله اصلی، جدا کردن جنبش زنان از جنبش اعتراضی مردم یعنی جنبش سبز است. تمام دغدغه کودتاگران همین است. آنها قدرت بسیج کردن زنان را دیده و دچار وحشت شده اند. می خواهند خط ها را جدا کنند. روشهای مختلفی را هم تست می کنند. یک روز با بازداشت و احضار و زندانی کردن، و روز دیگر ایجاد رعب و وحشت و انواع تهدیدها... و حالا هم نوبت به سوء استفاده از تلویزیون دولتی رسیده تا انواع تهمت ها و دروغ ها را علیه زنان معترض انتشار دهند ... البته معلوم نیست پس جمعیت میلیونی وسط خیابان چه می گویند و چرا به حرف خود آنها که نه ربطی به خارج دارد و نه چیز غیر قابل درکی است کسی گوش نمی دهد؟

0 comments:

ارسال یک نظر