۱۲ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از اولین رییس ساواک شاهنشاهی تیمور بختیاردر سمت راست


0 comments:

ارسال یک نظر