۱۰ آبان، ۱۳۸۸

علی سمیع زاده بازداشت شد

علی سمیع زاده عضو تحریریه روزنامه های یاس نو و صدای عدالت روز شنبه در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
 نقل از نوروز: علی سمیع زاده عضو کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت و رئیس کمیته اطلاع رسانی منطقه تهران و عضو تحریریه روزنامه های یاس نو و صدای عدالت روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

سمیع زاده شنبه در محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و مشخص نیست کدام ارگان قضایی یا نظامی اقدام به بازداشت این عضو جبهه مشارکت نموده اند.

گفتنی است، با بازداشت علی سمیع زاده و همچنین نگار سایه که در هفته های گذشته بازداشت شده است تعداد اعضای بازداشت شده جبهه مشارکت به 34 نفر می رسد.

0 comments:

ارسال یک نظر