۱۰ آبان، ۱۳۸۸

اعتراض وكيل عمادالدين باقي به روند برگزاري دادگاه كيهان

شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران صبح امروز پس از رسيدگي به پرونده نشريه علم و نيرو با تقاضاي هيات منصفه اين دادگاه جلسه رسيدگي به پرونده كيهان تجديد و به زمان ديگري موكول شد.
قاضي سيامك مدير خراساني رئيس اين شعبه اعلام كرد: حسب اعلام هيات منصفه مبني بر بي‌اطلاعي از مفاد پيك شكايات از پرونده كيهان و تقاضاي تجديد رسيدگي، جلسه رسيدگي به شكايات نسبت به اين روزنامه به بعد موكول و ختم رسيدگي اعلام مي‌شود.
اين تصميم دادگاه با اعتراض وكلاي عمادالدين باقي و شيرين عبادي از فعالين حقوق بشر مواجه شد.
نسرين ستوده يكي از وكلاي شيرين عبادي اظهار داشت: از آنجاكه پيك پرونده نشريه علم و نيرو پيش‌تر به هيات منصفه ارائه شده و هم‌اكنون رسيدگي به شكايات اين نشريه صورت گرفته است بنابراين عدم ارائه پيك پرونده كيهان قصور از جانب دادگاه تلقي شده درعين حال اينجانب به موضوع شكايت خود در خصوص درج مقالاتي متضمن توهين نشر اكاذيب و افترا نسبت به موكلم در روزنامه كيهان باقي‌ هستم.
خليلي وكيل عمادالدين باقي نيز با طرح همين ايراد كه عدم ارائه پيك شكايات روزنامه مذكور با توجه به اينكه اعضاي هيات منصفه ساعتي قبل نيز تحليف شدند اظهار داشت: به عنوان اعتراض به اين نحوه رسيدگي به دادگاه و دادسرا شكايت خود را مسترد مي‌كنيم.
اين در حالي است كه جلسه اول دادگاه رسيدگي به شكايات روزنامه كيهان به دليل عدم حضور حسين شريعتمداري تجديد شده بود.

0 comments:

ارسال یک نظر