۱۰ آبان، ۱۳۸۸

امیرخالقی، نوجوان محکوم به اعدام، با رضایت اولیای دم، از زندان آزاد شد

امیر خالقی متولد سال 1369 ، نوجوانی که در سن 16 سالگی، دوست خود را با ضربهی چاقو به قتل رسانده بود، پس از دو سال ونیم حبس، ساعت 10 امشب 9/8/88 آزاد شد. در طی این مدت، وی دو بار جهت اجرای حکم تا پای چوبهی دار رفت و سرانجام با اقدام انسانی اولیایدم و رضایت آنها با قرار وثیقهی پنجاه وسه میلیون تومانی از زندان آزاد شد. 30 نفر از اعضای خانوادهی وی از ساعت 14 مقابل زندان رجایی شهر کرج حضور داشتند .
امیر خالقی در تاریخ 26/10/1385 در حالت مستی در یکی از خیابانهای اسلامشهر تعدادی از دوستانش را میبیند که با دستفروشی صحبت میکنند، به سمت آنها میرود و به فروشنده میگوید:" به این بچهها چیزی نفروش." این حرف باعث ایجاد درگیری می شود و در این درگیری، امیر با چاقو ضربهای به سینهی "مرحوم علی ملکپور"میزند و وی را به قتل میرساند. او پس از ارتکاب جرم، ساعتها در خیابان­های تهران پرسه میزند و بعد به شهر قم و سپس به جمکران می رود و سرانجام به دلیل عذاب وجدان، خود را به مراجع انتظامی معرفی میکند.


0 comments:

ارسال یک نظر