۰۴ آذر، ۱۳۸۸

تحصن و اعتصاب غذا در دانشگاه بين المللی قزوين

با گذشت يك روز و بي خبري مطلق از وضعيت فرهاد فتحي، پيام حيدر قزويني و سعيد سكاكيان 3 دانشجوي دانشگاه بين المللي قزوين، دانشجويان اين دانشگاه كه از آزادي هم كلاسي هاي خود نا اميد شده بودند از ساعت 11:30 صبح امروز اقدام به اعتصاب غذا و تحصن در سكوت كردند. ولی فشارها و تهدید های وارده به چند تن از دانشجويان از سوی وزارت نيروهاي امنيتي، باعث شد که دانشجویان در حمایت از دانشجویان و تمامی زندانیان سیاسی شروع به سر دادن شعار کنند.

به گزارش خبرنامه اميركبير، پیگیری های مدام برخی از دانشجویان و رایزنی هایشان با ریاست و مسئولین دانشگاه به هیچ جایی نرسید. دکتر آل بویه ریاست دانشگاه بین المللی قزوین عملا از وظیفه ی خود که امنیت دانشجویان و فضای آرام است شانه خالی کرد و مسئولین دیگر نیز با جواب ندادن تلفن همراه خود و یا جواب های بی ربط سعی در سلب مسئولیت از خود داشتند. این در حالی است که یکی از مسئولین دانشگاه با بی شرمی اعلام کرد: "تحصن بی فایده است، آنها تا دو ماه دیگر بیرون نمی آیند در حالی که من معتقدم باید اعدام بشوند". محیط دانشگاه باز فضایی امنیتی را تجربه می کند و با حضور نیروهای امنیتی و رژه رفتنشان سعی در ایجاد رعب و وحشت داشتند و با تهدید های تلفنی سعی در تضعیف روحیه و تضعیف استقامت و پایداری داشتند .

این در حالی است که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در سلف دانشگاه برای بر هم زدن اعتصاب طرح ایتام راه انداختند و با پیشنهاد نرخ های بالا سعی در بر هم زدن اعتصاب داشتند. مراجع قضایی هم در پاسخ به خانواده های دانشجویان در بند اظهار بی اطلاعی می کنند. خانواده یکی از دانشجویان در بند در این رابطه گفت: "دادسرا اظهار بی اطلاعی می کند و ستاد خبری اطلاعات توصیه کرده است در فکر سند باشند."

این تحصن همچنان با وجود سردی بیش از حد هوا در مسجد دانشگاه ادامه دارد.

0 comments:

ارسال یک نظر